Język polski
Kościoły i pałace: Śmigiel

Zwiedzanie rozpoczynamy w Śmiglu. Szlak można pokonać samochodem lub rowerem. W Śmiglu do obejrzenia są trzy kościoły. W Centrum miasta zlokalizowane są dwa kościoły parafialne: kościół p.w. NMPW przy ul. Farnej oraz kościół p.w. św. Stanisława Kostki przy ul. Matejki. Najstarszy kościół p.w. św. Wita znajduje się na cmentarzu przy ul. Św. Wita. Opuszczamy Śmigiel. Drogą wiodącą od cmentarza przez wieś Bruszczewo, udajemy się do oddalonego o 5 km od Śmigla, Starego Bojanowa, gdzie przy ul. Głównej można obejrzeć dwie świątynie: kościół p.w. Św. Bartłomieja oraz kościół p.w. św. Teresy, jak również pałac w Starym Bojanowie. Po obejrzeniu pałacu kierujemy się do wsi Spławie oddalonej od Starego Bojanowa o 5 km., gdzie zlokalizowany jest pałac w Spławiu. Dalej obieramy kierunek na Wonieść. Po przejechaniu 6 km docieramy do Wonieścia. Tam znajduje się kościół p.w. Św. Wawrzyńca oraz pałac w Wonieściu, w którym mieści się oddział Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Z Wonieścia udajemy się do oddalonej o 13 km wsi Czacz. Po drodze, na odcinku około 5 km mijamy pałac w Starej Przysiece Drugiej. Warty obejrzenia jest pałac w Czaczu, w którym znajduje się Zespół Szkół oraz kościół pw. Św. Michała Archanioła. Z Czacza, drogą liczącą około 6 km przez miejscowość Nadolnik i Skoraczewo udajemy się do Starego Białcza do kościoła p.w. Wszystkich Świętych. Następnie pokonując 9 km odcinek przez wioski: Nowy Białcz, Karśnice, Bielawy i Żegrówko dojeżdżamy do pałacu w Żegrowie. Wracając do Śmigla przez Nową Wieś pokonujemy kolejne 5 km. Aby dotrzeć do pałacu w Morownicy i Bronikowie oraz kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie musimy wrócić do Śmigla i stąd wyruszyć bezpośrednio do Morownicy. Ze Śmigla do Morownicy pokonujemy odcinek 4 km, a dalej do Bronikowa kolejne 3 km.

Tu kończymy naszą wycieczkę i wracamy do Śmigla.

Cała trasa liczy łącznie około 65 km. Orientacyjny czas zwiedzania rowerem 7,30 h, samochodem 6 h.

Uwagi praktyczne:
- kościoły wskazane na szlaku są ogólnodostępne. Pałace, poza Czaczem i Bronikowem, gdzie zlokalizowane są szkoły oraz Wonieściem (oddział szpitala) znajdują się w rękach prywatnych dlatego nie ma możliwości zwiedzenia ich wewnątrz, można zobaczyć je z zewnątrz nie wchodząc też na ogrodzone wokół pałaców tereny parkowe,
- jadąc rowerem ze Śmigla przez Bruszczewo do Starego Bojanowa można poruszać się ścieżką rowerową,
- w środy do godz. 13:00 odbywa się w Śmiglu targ wówczas w mieście jest wzmożony ruch oraz brakuje miejsc parkingowych.
Szlakiem innowierców: Śmigiel – Robaczyn – Stare Bojanowo

Ten szlak polecamy przemierzyć rowerem lub samochodem oraz rozpocząć zwiedzanie od Śmigla. W mieście zachęcamy do odwiedzenia trzech miejsc: lapidarium żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Skarzyńskiego , cmentarza poewangelickiego znajdującego się przy ul. Reymonta oraz kościoła p.w. św. Stanisława Kostki, który pierwotnie był świątynią ewangelicką. Na rynku (Placu Rozstrzelanych) stoją też dwie kamienice związane niegdyś z ewangelikami. W jednej z nich mieściła się szkoła ewangelicka, w drugiej zaś pastorówka. Działalność ewangelickiej gminy wyznaniowej w Śmiglu skończyła się w 1945 r.

Stąd, opuszczając już miasto udajemy się drogą przez Nietążkowo i Robaczyn do Starego Bojanowa warto zatrzymać się w Nietążkowie i obejrzeć dwór w Nietążkowie, a następnie w Robaczynie, gdzie znajduje się stary poewangelicki cmentarz. W samym Starym Bojanowie z historią ewangelików związany jest kościół p.w. św. Teresy.

Tu kończymy naszą wycieczkę i drogą przez Bruszczewo wracamy do Śmigla.

Odległość od Śmigla do Nietążkowa liczy 2 km, z Nietążkowa do Robaczyna 3 km i z Robaczyna do Starego Bojanowa 1 km. Ze Starego Bojanowa przez Bruszczewo do Śmigla trasa liczy 5 km.
Cała trasa łącznie liczy około 14 km. Orientacyjny czas zwiedzania rowerem 2,30 h, samochodem 2 h.

Uwagi praktyczne:
- w środy do godz. 13:00 odbywa się w Śmiglu targ wówczas w mieście jest wzmożony ruch oraz brakuje miejsc parkingowych,
- w Starym Bojanowie znajduje się stacja kolei szerokotorowej na trasie Poznań Wrocław. Wybierając dojazd koleją z rowerami do Starego Bojanowa można rozpocząć i zakończyć zwiedzanie szlaku w Starym Bojanowie,
- jadąc rowerem ze Starego Bojanowa przez Bruszczewo do Śmigla można poruszać się ścieżką rowerową.
Zwiedzamy Śmigiel

Śmigiel możemy zwiedzać pieszo, bądź przemieszczając się rowerem lub samochodem. Polecamy pierwsze dwie formy. Zachęcamy do rozpoczęcia zwiedzania Śmigla od wzgórza na którym usytuowane są wiatraki. Dalej ulicą Północną lub alejkami przez park miejski docieramy do ulicy Kościuszki, po drodze mijamy boiska sportowe Orlik, siedzibę Centrum Kultury, Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji, plac zabaw, po czym skręcamy w ulicę Skarzyńskiego, na której usytuowane jest Lapidarium żydowskie, oraz pomnik poświęcony rozstrzelanym Śmigielanom. Dalej placem targowym docieramy do ulicy Matejki przy, której zlokalizowany jest kościół p.w. św. Stanisława Kostki, stąd kierujemy się ulicą Szkolną do rynku (Placu Rozstrzelanych), na którym znajduje się Ratusz. Kilka kroków od rynku przy ul. Farnej położony jest kolejny kościół p.w. NMPW. Stąd, przez Plac Rozstrzelanych, ulicą Jagiellońską i Mickiewicza docieramy do ul. Powstańców Wielkopolskich przy której zlokalizowana jest wieża ciśnień. Wracamy do ulicy Mickiewicza i dalej ulicą Leszczyńską mijając zabudowania starego browaru docieramy do stacji Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej. Stąd wracamy się do ulicy Leszczyńskiej i kierujemy się na ulicę Ogrodową, którą docieramy do cmentarza katolickiego, na którym znajduje się kościół p.w. św. Wita. Wychodząc z bram cmentarza wchodzimy w ulicę hm. Łukomskiego, którą docieramy do zabytkowej Gazowni zlokalizowanej obok siedziby ZGKiM w Śmiglu. Ulica Łukomskiego wiedzie do ulicy Lipowej przy której zlokalizowany jest Park Barbary Chłapowskiej, w którym znajduje się pamiątkowy głaz. Z parku wchodzimy na ulicę Reymonta przy której znajduje się stary cmentarz ewangelicki.

Stąd pod wiatraki, gdzie zaczynaliśmy zwiedzanie Śmigla, jest tylko kilka kroków – jest to informacja dla osób, które zdecydowały się zwiedzać Śmigiel pieszo i samochód zostawić na placu przy wiatrakowym wzgórzu.

Cała trasa liczy łącznie 5 km. Orientacyjny czas zwiedzania pieszo 4 h, rowerem 3,30 h.
Uwagi praktyczne: w środy do godz. 13:00 odbywa się w Śmiglu targ wówczas w mieście jest wzmożony ruch oraz brakuje miejsc parkingowych,
Można również skorzystać ze szlaków wskazanych na stronie Śmigla: www.smigiel.pl