Język polski
Gminę Śmigiel położona jest w Powiecie Kościańskim w Wielkopolsce. Zamieszkuje ją prawie 18 tysięcy mieszkańców. Centralną miejscowością jest miasto Śmigiel, liczące prawie 6 tysięcy mieszkańców. Do Śmigla można dojechać samochodem, obwodnica miasta jest częścią trasy E-5 Poznań - Wrocław. Kolej normalnotorowa nie przebiega przez Śmigiel, zaś dworce kolejowe w Gminie są dwa: w Starym Bojanowie oraz Przysiece. W Śmiglu zlokalizowany jest dworzec kolejki wąskotorowej, jednak ta dziś prowadzi wyłącznie przejazdy turystyczne. Do Śmigla można dojechać również autobusem.

Historię Ziemi Śmigielskiej przez lata tworzyli ludzie, po których pozostały cenne perełki architektury, techniki oraz pomniki przyrody. Tu żyły zgodnie pokolenia ludzi różnych kultur i wyznań. Ziemię Śmigielską nie oszczędziły też pożary, zarazy oraz tragiczne wypadki wojen światowych.

Dziś Śmigiel, choć nie jest wielką metropolią ma do zaoferowania turystom wiele atrakcji oraz pamiątek, które prezentujemy na niniejszym portalu.W Śmiglu odbywa się wiele stałych imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych, m.in. w cyklu rocznym: Dzień Śmigla (ostatnia sobota maja), Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami (1 maja), Zawody Sikawek Konnych i Europejskie wybory Miss Straży Pożarnych (połowa sierpnia), Wielka Parada Psów (wrzesień), Biegi Uliczne Śmigla (czerwiec), Turniej Wsi i Osiedli (lipiec), Dożynki Gminne (koniec sierpnia), w cyklu dwuletnim: Wielkopolskie Konfrontacje Młodych Skrzypków i Dudziarzy im. Edwarda Ignysia "Ignysiowy Laur", Śmigielski Jarmark Wielkanocny, Jesienne Spotkania Orkiestr Dętych, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.www.smigiel.pl
http://ck-smigiel.pl/go.php?fs=11