Język polski
The Śmigiel Commune is located in the Kościan Region in the Greater Poland Province. It is inhabited by nearly 18 thousand people. The central town of this commune is Śmigiel, with a population of nearly 6 thousand people. You can access Śmigiel by car – the town’s bypass is a part of the E-5 Poznań – Wrocław route. Broad gauge railway is not available in the town of Śmigiel but there are two train stations in the Commune: one in Stare Bojanowo and one in Przysieka. In Śmigiel, there’s a narrow-gauge train station but today, only tourist rides are offered using this railway system. You can also access Śmigiel by bus.

Throughout the years, the history of the Śmigiel Land was created by people who left behind valuable pearls of architecture, technology as well as natural monuments. Generations of various cultures and religious beliefs lived here together. Śmigiel was not spared by fires, diseases or tragic world war incidents.

Today, the town has plenty of attractions and souvenirs to offer tourists despite it not being a metropolitan area. These are presented on our website.W Śmiglu odbywa się wiele stałych imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych, m.in. w cyklu rocznym: Dzień Śmigla (ostatnia sobota maja), Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami (1 maja), Zawody Sikawek Konnych i Europejskie wybory Miss Straży Pożarnych (połowa sierpnia), Wielka Parada Psów (wrzesień), Biegi Uliczne Śmigla (czerwiec), Turniej Wsi i Osiedli (lipiec), Dożynki Gminne (koniec sierpnia), w cyklu dwuletnim: Wielkopolskie Konfrontacje Młodych Skrzypków i Dudziarzy im. Edwarda Ignysia "Ignysiowy Laur", Śmigielski Jarmark Wielkanocny, Jesienne Spotkania Orkiestr Dętych, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.www.smigiel.pl
http://ck-smigiel.pl/go.php?fs=11